لیست طرفین قرارداد

ردیف نام آدرس شهر
1 شرکت پست تیپاکس 8
2 کاریابی هستی _ با مدیریت آقای سعید دژبخش _ کد شناسایی طرف قرار داد :14000111 17
3 کاریابی کارآفرینان پیرانشهر _ با مدیریت آقای احمد بهرامی نیا _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000112 1
4 کاریابی فراز کار _ با مدیریت سرکارخانم سیمافرشباف بیرنگ _ کد شناسایی طرف قرار داد: 14000113 1
5 کاریابی کارآفرینان خوی _ با مدیریت سرکار خانم زهرا صمد زاده _ کد شناسایی طرف قرار داد : 14000114 1
6 کاریابی کارسازان ارومیه _ با مدیریت سرکار خانم لیلا نیک بین _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000115 14
7 کاریابی پویاکاران _ با مدیریت سرکار خانم دنیا شفیعی افراپلی _ کد شناسایی طرف قرار داد: 14000116 1
8 کاریابی رضوان _ بامدیریت آقای سیدعلی اکبر رضوانی نژاد بهابادی _ کدشناسایی طرف قرار داد: 14000117 1
9 موسسه مشاوره شغلی آینده سازان _ با مدیرت سرکارخانم شیرین ارباب بیکس _کدشناسایی طرف قرارداد 14000118 1
10 کاریاب ممدیذان کار _ با مدیریت سرکار خانم آمنه حسین زاده _ کد شناسایی طرف قرار داد14000119 1
11 کاریابی ایثار _ با مدیریت آقای محسن قریشی _ کد شناسایی طرف قرار داد :14000120 1
12 کاریابی کارآفرینان اسلام آباد غرب _ با مدیریت آقای فریدون احمدی _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000121 1
13 کاریابی آتی سازان _ با مدیرت آقای مهدی شیاسی _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000122 1
14 کاریابی کار آفرینان یاسوج _ بامدیریت آقای مهرداد کرمی پور _ کد شناسایی طرف قرار داد : 14000123 1
15 کاریابی ایثار _ با مدیریت آقای علی اشرف امامی _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000124 1
16 کاریابی البرز کارا _ با مدیریت آقای مسعود امامی _ کد شناسایی طرف قرار داد : 14000125 1
17 کاریابی غیردولتی مجید گچساران _ بامدیریت آقای مجیدخلیلی پور _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000126 1
18 کاریابی آتیه سازان _ با مدیریت سرکار خانم مریم خاندوزی _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000127 1
19 کاریابی رهگشای ارسباران _ با مدیریت سرکار خانم فرشته بیرام پور _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000128 1
20 کاریابی کار آفرینان خوی _ با مدیریت سرکار خانم زهرا صمد زاده _ کد شناسایی طرف قرار داد : 14000129 1
21 کاریابی ایش بازاری _ با مدیریت جناب آقای : حسن حقیقی سلطان احمدی _ کدشناسایی طرف قرار داد :14000130 1
22 کاریابی پارسیان _ با مدیریت آقای : محمد باور ساد _ کد شناسایی طرف قرار داد: 14000131 1
23 کاریابی امیران _ بامدیریت آقای امیر رضا قوامیان _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000132 1
24 کاریابی البرزکارا _با مدیریت آقای مسعود امامی _ کدشناسایی طرف قرار داد : 14000133 1
25 کاریابی کار آوران جوان _ با مدیریت سرکار خانم آرزو عبدی پور _ کد شناسایی طرف قرار داد : 14000134 1
26 کاریابی ایثار _ با مدیریت آقای علیاشرف امامی _ کد شناسایی طرف قرار داد : 14000135 1
27 کاریابی ولیعصر _ با مدیریت آقای افشین کیانی _ کد شناسایی طرف قرار داد : 14000136 1
28 آژانس هواپیمائی دنیز پرواز شیراز _ با مدیریت آقای محمد رضا پیر احمدیان _ شماره قرار داد :57623 1
29 آژانس هواپیمائی گلچین _ با مدیریت خانم الهام هادی _ شماره قرار داد : 57622 1
logo-samandehi
زانا یک سایت ارتقای تحصیلی است که با کادری مجرب سعی در هدف مند کردن اموزش و ارتقای تحصیلی مخاطبین خود دارد
برنامه ریزی تخصصی مشاوره تخصصی آزمونهای هفتگی کوویز سوالات معلم آنلاین و کلاسهای آنلاین از خدمات زانا میباشد
زانا همیشه و همه جا کنار شماست