لیست برترین ها

طاهره نجفی ( پشتیبان و مدرس شیمی )

شهر:کرمانشاه

منا سنگ سفیدی ( پشتیبان و مدرس زبان انگلیسی )

شهر:کرمانشاه

مرضیه یوسفی (پشتیبان و مدرس زیست شناسی )

شهر:کرمانشاه

دکترمسلم نوری (دکتری مشاوره)

شهر:کرمانشاه

مریم احمدپور ( پشتیبان و مدرس زبان انگلیسی )

شهر:مازندران

سپیده سلطانی پور

شهر:کرمانشاه

میترا اشوری ( پشتیبان و مدرس زیست شناسی )

شهر:کرمانشاه

دکتر ملیحه امیری ( پزشک عمومی)

شهر:فارس

مهسا کیانی ( پشتیبان و مدرس زیست شناسی)

شهر:کرمانشاه

دکتر کیمیا حیدری (پزشک عمومی)

شهر:بوشهر

عباس بارگاهی ( پشتیبان و مدرس زبان انگلیسی )

شهر:بوشهر

سارا نجفی

شهر:ایلام

زهرا ولی زاده ( پشتیبان و مدرس شیمی )

شهر:کرمانشاه

علی احمدی

شهر:مازندران

زهرا احمدی ( پشتیبان و مدرس ریاضی )

شهر:کرمانشاه

مریم ویسمرادی

شهر:مازندران

اسماخسروی ( پشتیبان و مدرس زبان انگلیسی )

شهر:ایلام

دکتر فاطمه روان بخش (دکتری دندان پزشکی)

شهر:فارس

رویا رضایی ( پشتیبان و مدرس شیمی )

شهر:کرمانشاه

میترا احمدی ( پشتیبان و مدرس ریاضی)

شهر:کرمانشاه

دکتر فریبا حاتمی پور دهند(دکتری دندان پزشکی)

شهر:فارس

دکتر فرزانه وحدتی (پزشک عمومی)

شهر:فارس

زینب شهبازی (پشتیبان و مدرس زبان و ادبیات فارسی )

شهر:ایلام

منا صفی پور ( پشتیبان و مدرس فیزیک _ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد )

شهر:ایلام

دکتر مهسا اسدی زاده (پزشک عمومی)

شهر:کهگیلویه و بویراحمد

نگار احمدی 164

شهر:فارس

ندا احمدی (پشتیبان و مدرس شیمی )

شهر:فارس

دکترعباس رحیمی دشتکی (دکتری دندان پزشکی)

شهر:بوشهر

دکتر سیده زهرا دهقانی( دکتری داروسازی)

شهر:فارس

دکترنسترن صادقی (دکتری دندان پزشکی)

شهر:فارس

logo-samandehi
زانا یک سایت ارتقای تحصیلی است که با کادری مجرب سعی در هدف مند کردن اموزش و ارتقای تحصیلی مخاطبین خود دارد
برنامه ریزی تخصصی مشاوره تخصصی آزمونهای هفتگی کوویز سوالات معلم آنلاین و کلاسهای آنلاین از خدمات زانا میباشد
زانا همیشه و همه جا کنار شماست