ردیف عکس کد پرسنلی نام نماینده شهر نوع فعالیت تاریخ اعتبار
1 1076 فاطمه حاجی پور
آدرس: بوشهر
بوشهر نمایندگی تعیین نشده
2 1077 محمد یعقوب شهنوازی
آدرس: استان سیستان و بلوچستان _ شهرستان خاش
سیستان و بلوچستان نمایندگی تعیین نشده
3 1070 حسین علی جمشیدی
آدرس: شهرستان اقلید
فارس نمایندگی تعیین نشده
4 محمد حسین نیک فال آلانق ( نمایندگی شهرستان بیدستان )
آدرس:
قزوین تعیین نشده
5 محمد حسین نیک فال آلانق ( شهرستان ماهدشت کرج )
آدرس:
البرز تعیین نشده
6 محمد حسین نیک فال آلانق ( نمایندگی شهرستان بوئین زهرا )
آدرس:
قزوین تعیین نشده
7 زهرا حاجی رضایی( کارگزاری شهرستان یزد )
آدرس:
یزد تعیین نشده
8 سهیلا محمد پور(کارگزاری شهرستان مهاباد )
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
9 1086 حبیب الله ممبینی
آدرس: خوزستان _ شهرستان باغملک
خوزستان ???????? تعیین نشده
10 محمد بیرامی ( نمایندگی شهرستان ارومیه )
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
11 فاطمه تلخابی (نمایندگی شهرستان شاهین شهر )
آدرس:
اصفهان تعیین نشده
12 آرش نادری راد (نمایندگی شهرستان سمنان ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
سمنان 1348/10/11
13 حسین پایدار اردکانی (نمایندگی شهرستان میبد) (لغو امتیاز گردید)
آدرس:
یزد تعیین نشده
14 حسین پایدار اردکانی (نمایندگی شهرستان یزد)( لغو امتیاز گردید)
آدرس:
یزد تعیین نشده
15 حسین پایدار اردکانی (نمایندگی شهرستان اردکان ) ( لغو امتیاز گردید)
آدرس:
یزد تعیین نشده
16 نسرین چگینی ( نمایندگی شهرستان قزوین )
آدرس:
قزوین تعیین نشده
17 بهروز قربانی نژاد ( نمایندگی شهرستان بم)
آدرس:
کرمان تعیین نشده
18 بهروز قربانی نژاد ( نمایندگی شهرستان جیرفت )
آدرس:
کرمان تعیین نشده
19 فرشید شاهین امیر آبادی ( نمایندگی اهواز ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
خوزستان تعیین نشده
20 هانی نژاد ملایری (نمایندگی شهرستان کرمان )
آدرس:
کرمان تعیین نشده
21 مریم ایزدی (نمایندگی شهرستان شیراز ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
فارس تعیین نشده
22 امین بدوی دلفارد (نمایندگی شهرستان بندر عباس )
آدرس:
هرمزگان تعیین نشده
23 مهری توکل نیا ( نمایندگی شهرستان ارومیه )
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
24 روح الله زاهدی (نمایندگی شهرستان بندر عباس ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
هرمزگان تعیین نشده
25 علی امیری (نمایندگی شهرستان آبادان )
آدرس:
خوزستان تعیین نشده
26 فرزانه امیر پور طرقی ( نمایندگی شهرستان تهران )
آدرس:
تهران تعیین نشده
27 زهرا نور محمدی ( نمایندگی شهرستان مشگین شهر )
آدرس:
اردبیل تعیین نشده
28 زهرا نور محمدی ( نمایندگی شهرستان اردبیل )
آدرس:
اردبیل تعیین نشده
29 اکبر راستیان اردستانی (نمایندگی شهرستان ورامین )
آدرس:
تهران تعیین نشده
30 داوود امیر دانش ( نمایندگی شهرستان ایرانشهر )
آدرس:
سیستان و بلوچستان تعیین نشده
31 اسماء امانی ( نمایندگی شهرستان کرمان ) ( لغو امتیاز گردید)
آدرس:
کرمان تعیین نشده
32 رضا دافعی ( نمایندگی شهرستان مشهد )
آدرس:
خراسان رضوی تعیین نشده
33 کمال خسرویان (نمایندگی شهرستان مهاباد )
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
34 سهیلا محمد پور (نمایندگی شهرستان بوکان )
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
35 مریم خرسندی کلوانق ( نمایندگی شهرستان تهران )
آدرس:
تهران تعیین نشده
36 سمیرا مجیدی (نمایندگی شهرستان سرخس )
آدرس:
خراسان رضوی تعیین نشده
37 ضیاءالدین میر محمدیان ( نمایندگی شهرستان کرمان)
آدرس:
کرمان تعیین نشده
38 علیی محسنی بیستگانی (نمایندگی شهرستان لنجان )
آدرس:
اصفهان تعیین نشده
39 احسانعلی عالی (نمایندگی شهرستان زاهدان ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
سیستان و بلوچستان تعیین نشده
40 محمدرضا حسین پور (نمایندگی شهرستان دشتی)
آدرس:
بوشهر تعیین نشده
41 حمیده شیخیانی (نمایندگی شهرستان دشتی) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
بوشهر تعیین نشده
42 رضا خوانساری (نمایندگی پاکدشت )
آدرس:
تهران تعیین نشده
43 حسین فراحی (نمایندگی شهرستان نور آباد ) ابطال شد
آدرس:
فارس تعیین نشده
44 حسین فراحی (نمایندگی شهرستان شیراز ) ابطال شد
آدرس:
فارس تعیین نشده
45 محمد علی علی محمدی (نمایندگی شهرستان اراک )
آدرس:
مرکزی تعیین نشده
46 اکرم محمد علی زاده نصر آبادی (نمایندگی شهرستان کاشان ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
اصفهان تعیین نشده
47 نجمه قطب زاده کرمانی (نمایندگی شهرستان کرمان ) فاقد اعتبار
آدرس:
کرمان تعیین نشده
48 زری نصیری (نمایندگی شهرستان زنجان ) ابطال به علت فوت
آدرس:
زنجان تعیین نشده
49 منصور بهشتی فرد (کارگزاری اهواز) تعلیق
آدرس:
خوزستان تعیین نشده
50 زهرا نوروزی بدلبو (کارگزاری شهرستان ارومیه) ابطال
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
51 رضا شیری بوراچالو (مسئول فروش دائم - شهرستان ارومیه )
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
52 مریم رحیم زاده کوشکقاضی (مسئول فروش دائم - شهرستان شیراز)
آدرس:
فارس تعیین نشده
53 زینب اسحقیان درچه (مسئول فروش دائم _ شهرستان درچه)
آدرس:
اصفهان تعیین نشده
54 زهرا دستورانی ( مسئول فروش موقت _ شهرستان سمنان _ تاریخ اعتبار 1400/08/10)
آدرس:
سمنان تعیین نشده
55 محمود طایفی (مسئول فروش موقت - شهرستان ارومیه_ تاریخ اعتبار :1400/10/11)
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
56 علی عباسی (مسئول فروش موقت _ شهرستان ارومیه _ تاریخ اعتبار: 1400/11/05)
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
57 روح الدین جوزی سرابی (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت:بندرعباس _تاریخ اعتبار:1399/11/7
آدرس:
هرمزگان تعیین نشده
58 فاطمه صفا(مسئول فروش موقت _ محل فعالیت:شهرستان بندرعباس_ تاریخ اعتبار1400/11/07 )
آدرس:
هرمزگان تعیین نشده
59 حمید باقری ایل ذوله ( مسئول فروش دائم _محل فعالیت:شهرستان بندرعباس ) ابطال
آدرس:
هرمزگان تعیین نشده
60 طاهره قلی زاده (مسئول فروش دائم _ محل فعالیت: شهرستان بندر عباس )
آدرس:
هرمزگان تعیین نشده
61 کانیاوقاسم زاده اقدام (مسئول فروش موقت_ شهرستان مهاباد_ تاریخ اعتبار:1400/11/21)
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
62 آروین رسولی(مسئول فروش دائم _محل فعالیت:شهرستان مهاباد )
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
63 غلام عباس دهقان پور ( نمایندگی خرم آباد ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
لرستان تعیین نشده
64 بختیار احمدی (نمایندگی شهرستان مهران )
آدرس:
ایلام تعیین نشده
65 بختیار احمدی (نمایندگی شهرستان دره شهر )
آدرس:
ایلام تعیین نشده
66 بختیار احمدی (نمایندگی شهرستان دهلران )
آدرس:
ایلام تعیین نشده
67 بختیار احمدی (نمایندگی شهرستان آبدانان )
آدرس:
ایلام تعیین نشده
68 مهرناز جبری (کارگزاری شهرستان شیراز ) ابطال
آدرس:
فارس تعیین نشده
69 بابک صراف مار الانیان ( نمایندگی شهرستان شیراز) ابطال گردید
آدرس:
فارس تعیین نشده
70 حدیث احمدی ( نمایندگی شهرستان خرم آباد ) تعلیق
آدرس:
لرستان تعیین نشده
71 محمد حسنی آذر ( نماینده شهرستان اهر) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
آذربایجان شرقی تعیین نشده
72 سعید بامدی (نمایندگی شهرستان ایرانشهر)
آدرس:
سیستان و بلوچستان تعیین نشده
73 غلامرضا کخاجوان ( نمایندگی شهرستان زاهدان )
آدرس:
سیستان و بلوچستان تعیین نشده
74 حامد مراد خانی ( کار گزاری تهران )
آدرس:
تهران تعیین نشده
75 حدیثه میلانی (مسئول فروش موقت _ شهرستان تهران _ تاریخ اعتبار: 1401/02/02)
آدرس:
تهران تعیین نشده
76 آتنا ارادتی ( مسئول فروش موقت _ شهرستان تهران _ تاریخ اعتبار: 1401/02/02)
آدرس:
تهران تعیین نشده
77 عبدالرضا افشار ( مسئول فروش موقت _ شهرستان تهران _ تاریخ اعتبار : 1401/02/06)
آدرس:
تهران تعیین نشده
78 شیدا برزگر ( مسئول فروش موقت _ شهرستان گرگان _ تاریخ اعتبار : 1401/02/06)
آدرس:
گلستان تعیین نشده
79 مصطفی مبارکی ( نمایندگی شهرستان ایرانشهر )
آدرس:
سیستان و بلوچستان تعیین نشده
80 ایمان مرادی حسنوند ( نمایندگی شهرستان خرم آباد ) تعلیق
آدرس:
لرستان تعیین نشده
81 سید کمال میر غفاری (پذیرنده شهرستان تهران _ نام معرف : مریم خرسندی کلوانق _ تاریخ اعتبار :1401/02/13
آدرس:
تهران تعیین نشده
82 فریدون اسدی ( نمایندگی شهرستان : دلفان ) تعلیق تا اطلاع ثانوی
آدرس:
لرستان تعیین نشده
83 سیده مرضیه اجاقی دوگاهی (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : شهرستان تهران _ تاریخ اعتبار: 1401/03/05)
آدرس:
تهران تعیین نشده
84 علی رضاجلیلوند( مسئول فروش موقت _محل فعالیت : شهرستان تهران _تاریخ اعتبار: 1401/03/05) فاقد اعتبار
آدرس:
تهران تعیین نشده
85 آتنا قلی زاده پاشا (شعبه ی مجازی زانا تیک _ محل فعالیت : شهرستان بابل)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
86 سیوان عزیزی ( شعبه ی مجازی زانا تیک _ محل فعالیت : شهرستان پاوه )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
87 زهره امیری ( شعبه ی مجازی زاناتیک _ محل فعالیت : شهرستان کرمانشاه)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
88 سارا زارعی ( شعبه ی مجازی زاناتیک _ محل فعالیت : شهرستان روانسر)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
89 امیر حسین نوری (مسئول فروش دائم _ محل فعالیت شهرستان تهران )
آدرس:
تهران تعیین نشده
90 زهرا جوربنیان (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : شهرستان تهران _ تاریخ اعتبار : 1401/03/22)
آدرس:
تهران تعیین نشده
91 لیلا ذبیحی حمزه کلائی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : شهرستان ساری _ تاریخ اعتبار : 1399/12/11)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
92 فیروزه اکبر تبار احمدی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : شهرستان ساری_ معتبر تاتاریخ : 1399/12/11)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
93 مهین خانپور ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
94 ناهید پیری (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : کرمانشاه _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10 )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
95 سپیده بابازاده (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت :شهرستان ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
96 کوثر حسین زاده بابایی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت: ساری _ معتبر تا تاریخ: 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
97 فاطمه میدانسری گاوزن ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
98 آناهیتا فلاح ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
99 ملیحه شمشیر بند ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
100 مرضیه محمد حسین پور موزیرجی (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت: ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
101 کبری حسن زاده ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تاتاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
102 زهرا قلی پور پاشا ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/10)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
103 مهدی قلی پور پاشا( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت :ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/11/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
104 فائزه رضازاده ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت :ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/11/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
105 رضا غلامی (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/11/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
106 زهرا خانلری (مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/11/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
107 سیده زهرا نبوی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/12/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
108 نرگس یحی زاده خطیر( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/11/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
109 فاطمه احمد پور ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/11/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
110 زینب محمد علی نسب فیروز جائی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : ساری _ معتبر تا تاریخ : 1399/11/07)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
111 زهره امیری ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت کرمانشاه _ معتبر تا تاریخ: 1399/09/10)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
112 زهرا مرادی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : جوانرود _ معتبر تا تاریخ : 1399/09/11)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
113 روژین فرهادی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : جوانرود _ معتبر تا تاریخ : 1399/09/10)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
114 مهسا رئیس محمدیان ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : سلمانشهر _ معتبر تا تاریخ : 1400/04/01)
آدرس:
مازندران تعیین نشده
115 رباب هاشمی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت تهران _ معتبر تا تاریخ : 1401/03/29)
آدرس:
تهران تعیین نشده
116 اعظم کاووسی( مسئول فروش دائم _محل فعالیت :کرمان) لغو امتیاز گردید
آدرس:
کرمان تعیین نشده
117 امیر بخشائی ( مسئول فروش دائم _ محل فعالیت : کرمان ) لغوامتیاز گردید
آدرس:
کرمان تعیین نشده
118 محمد دیانتی نسب ( نمایندگی :گچساران) تعلیق
آدرس:
کهگیلویه و بویراحمد تعیین نشده
119 حسین جعفری ( نمایندگی شهرستان بوشهر) تعلیق
آدرس:
بوشهر تعیین نشده
120 اسماعیل خان چوپان ( نمایندگی شهرستان ارومیه ) تعلیق
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
121 ابوطالب رحیمی ( نمایندگی شهر آبیک ) تعلیق
آدرس:
قزوین تعیین نشده
122 ابوطالب رحیمی ( نمایندگی شهر قزوین ) تعلیق
آدرس:
قزوین تعیین نشده
123 حمید سرچمی ( نمایندگی شهرستان آبیک ) تعلیق
آدرس:
قزوین تعیین نشده
124 حمید سرچمی ( نمایندگی شهرستان قزوین ) تعلیق
آدرس:
قزوین تعیین نشده
125 حمید سرچمی ( نمایندگی شهرستان هشتگرد ) تعلیق
آدرس:
البرز تعیین نشده
126 حمید سرچمی ( نمایندگی شهرستان نظرآباد ) تعلیق
آدرس:
البرز تعیین نشده
127 فرشته اسحقیان درچه ( نمایندگی خمینی شهر)
آدرس:
اصفهان تعیین نشده
128 محمد اسماعیل عباس زاده گنجی ( نمایندگی قم) تعلیق
آدرس:
قم تعیین نشده
129 سید محمد جواد آل حسین ( نمایندگی شهرستان مشهد) تعلیق
آدرس:
خراسان رضوی تعیین نشده
130 حسین زمانپور ( نمایندگی شهرستان تهران ) تعلیق
آدرس:
تهران تعیین نشده
131 فاطمه حکیم زاده ( نمایندگی شهرستان تهران ) ابطال
آدرس:
تهران تعیین نشده
132 عبدالله قاسمی ( نمایندگی شهرستان شیراز ) ابطال
آدرس:
فارس تعیین نشده
133 محمد اکبری ( نمایندگی شهرستان ارومیه ) ابطال
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
134 یونیتا دانیال خسرو آبادی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : شهرستان تهران _ معتبر تا تاریخ: 1401/04/01
آدرس:
تهران تعیین نشده
135 مجید عبدالله آبادی درب آسیایی ( مسئول فروش دائم _ محل فعالیت : شهرستان کرمان) لغوامتیاز گردید
آدرس:
کرمان تعیین نشده
136 نرجس کیخا (مسئول فروش دائم _ محل فعالیت: زاهدان ) لغو امتیاز گردید
آدرس:
سیستان و بلوچستان تعیین نشده
137 سید حمید یعقوبی کریک ( نمایندگی شهرستان یاسوج)
آدرس:
کهگیلویه و بویراحمد تعیین نشده
138 مجتبی غنی آبادی ( مسئول فروش موقت_ محل فعالیت :شهرستان تهران _ معتبرتاتاریخ : 1401/04/23)
آدرس:
تهران تعیین نشده
139 مرتضی محرابی ( پذیرنده شهرستان تهران _ نام معرف: مریم خرسندی کلوانق_ تاریخ اعتبار : 1401/04/20)
آدرس:
تهران تعیین نشده
140 ندا زارعی (پذیرنده شهرستان تهران _ نام معرف : مریم خرسندی کلوانق _ تاریخ اعتبار: 1401/04/20)
آدرس:
تهران تعیین نشده
141 پدرام فرهادفر (پذیرنده شهرستان تهران _ نام معرف : مریم خرسندی کلوانق_ تاریخ اعتبار: 1401/04/20)
آدرس:
تهران تعیین نشده
142 نسرین سادات حسینی بجدنی ( مسئول فروش دائم _ شهرستان تهران )
آدرس:
تهران تعیین نشده
143 ایوب محمودی (پذیرنده ی شهرستان روانسر _ تاریخ اعتبار : 1401/04/25)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
144 دلنیا محمودی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : شهرستان روانسر _ معتبر تا تاریخ : 1401/05/16)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
145 مهتاب امینی وطن دوست ( سمت : سرپرست واحد روابط عمومی )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
146 دلنیا محمودی ( سرپرست واحد حقوقی و نماینده حقوقی )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
147 مهتاب امینی وطندوست ( مسئول فروش موقت_ محل فعالیت : شهرستان روانسر _ معتبر تا تاریخ : 1401/05/16)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
148 علیرضا شاکری (مسئول فروش دائم _محل فعالیت :شهرستان تهران )
آدرس:
تهران تعیین نشده
149 عبداله پور قربان ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : تهران _ معتبر تا تاریخ : 1401/06/17)
آدرس:
تهران تعیین نشده
150 فتانه مصطفی (مسئول فروش موقت _محل فعالیت: تهران _معتبر تا تاریخ: 1401/06/24)
آدرس:
تهران تعیین نشده
151 سروه سلیمی (پذیرندگی شهرستان بوکان _ نام معرف: سهیلامحمدپور_ تاریخ اعتبار:1401/06/01)
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
152 نشمیل سلیمی(پذیرندگی شهرستان بوکان _ نام معرف: سهیلا محمد پور_ تاریخ اعتبار: 1400/06/01)
آدرس:
آذربایجان غربی تعیین نشده
153 سید رسول موسوی ( نمایندگی شهرستان خرم بید)
آدرس:
فارس تعیین نشده
154 زهرا دستورانی ( مسئول فروش موقت _ محل فعالیت : سمنان _ معتبر تا تاریخ : 1401/08/09)
آدرس:
سمنان تعیین نشده
155 عبدالوحید تمندانی ( نمایندگی شهرستان زاهدان )
آدرس:
سیستان و بلوچستان تعیین نشده
156 مهرداد اعظمی ( نمایندگی شهرستان کرمانشاه )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
157 محمد موسی صرامی ( نمایندگی شهرستان قم )
آدرس:
قم تعیین نشده
158 مجید شفیعی بفروئی ( نمایندگی شهرستان قم )
آدرس:
قم تعیین نشده
159 ماریه نادری ( پرسنل روابط عمومی و استخدام )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
160 آیدا محمدی (پرسنل واحد روابط عمومی و استخدام)
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
161 لقمان قمری (سرپرست واحد حقوقی و نماینده حقوقی )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
162 میترا مرادی ( پرسنل واحد روابط عمومی و استخدام )
آدرس:
کرمانشاه تعیین نشده
163 14011020 شکوفه غلامی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/11
164 14011018 الهه مرادی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/9
165 14011017 پرستو قادری
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/9
166 14011016 محمد مهدی ایرانی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/6
167 14011015 محمد حسین محمدی ینگیجه
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/6
168 14011014 بشری ایرانی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/6
169 14011011 زینب شهبازی
آدرس: استان ایلام
ایلام پشتیبان تحصیلی 1403/11/2
170 14011010 حمیده براتی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان روانسر
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/1
171 14011012 محمد رضا مشهدی
آدرس:
تهران پشتیبان تحصیلی 1403/11/3
172 14011013 مسعود محمودی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1403/11/3
173 14011021 زهره جباری نامرودی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1404/3/30
174 14011022 افسانه شهسواری
آدرس: استان کردستان _ شهرستان سنندج
کردستان پشتیبان تحصیلی 1404/3/28
175 14011019 ویدا محمدی
آدرس: استان تهران _ شهرستان رباط کریم
تهران پشتیبان تحصیلی 1403/11/8
176 14011023 نسرین یوسفی ( پشتیبان تحصیلی _ معتبر تا تاریخ 1404/10/12)
آدرس: استان کرمانشاه شهرستان روانسر
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1404/10/12
177 14011024 فاطمه سالمی
آدرس: استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1404/12/12
178 14011025 میلاد نعمت الهی
آدرس: استان تهران _شهرستان ورامین
تهران پشتیبان تحصیلی 1404/12/16
179 14011026 سپهر بهروزی فر
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/1/14
180 14011027 مینا امیریان
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/1/4
181 14011028 عرفانه صیادی
آدرس: استان البرز _شهرستان کرج
البرز پشتیبان تحصیلی 1405/1/14
182 14011029 بهار نقیان
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/1/7
183 3972 غزل لک چالسپاری
آدرس: استان البرز _شهرستان کرج
البرز کارگزاری 1404/12/23
184 14011030 بهنازغفوری ( تعلیق تا اطلاع ثانوی)
آدرس: استان سمنان _ شهرستان سمنان
سمنان پشتیبان تحصیلی 1404/12/27
185 3973 پارسا نجفی
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران کارگزاری 1405/1/25
186 3974 علیرضا مولودیان
آدرس: استان فارس _ شهرستان کازرون
فارس کارگزاری 1405/2/1
187 3975 اعظم اسدی
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران کارگزاری 1405/2/3
188 14011031 ریحانه بهداد نکو
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/2/1
189 14011032 مهناز احمد گرده رشت
آدرس: آذربایجان غربی _ میاندوآب
آذربایجان غربی پشتیبان تحصیلی 1405/2/4
190 14011033 مریم فتاح زاده( تعلیق تا اطلاع ثانوی)
آدرس: تهران _قرچک
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/2/19
191 3976 سمانه اکبری دیسفانی
آدرس: استان خراسان رضوی _ شهرستان تربت جام
خراسان رضوی کارگزاری 1405/1/29
192 14011034 هلیا ذبیحی
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1404/12/28
193 14011035 محمد محرابی
آدرس: استان خراسان رضوی _ شهرستان فریمان
خراسان رضوی پشتیبان تحصیلی 1405/2/23
194 14011036 صبا شبانی
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/2/25
195 14011038 عرفان سجودی اصلی
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/1/9
196 3977 فاطمه نادری
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران کارگزاری 1405/2/19
197 14011039 هانیه دارابی گرگلانی
آدرس: استان کرمانشاه شهرستان صحنه
کرمانشاه پشتیبان تحصیلی 1405/3/6
198 14011040 فاطمه قوشه
آدرس: استان سمنان _ شهرستان دامغان
سمنان پشتیبان تحصیلی 1405/1/4
199 14011041 حمید رضا سرلک
آدرس: استان تهران _ شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/3/12
200 3978 سالومه جهان فروز
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران کارگزاری 1405/3/17
201 3979 اتابک کاوه
آدرس: استان اصفهان _ شهرستان اصفهان
اصفهان کارگزاری 1405/3/17
202 3980 نیلوفر زینانلو
آدرس: استان البرز _شهرستان کرج
البرز کارگزاری 1405/3/19
203 14011042 مهشاد مبرم
آدرس: استان تهران _شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/3/19
204 14011043 محمد میلاد طالعی
آدرس: استان تهران _ شهرستان تهران
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/3/19
205 3981 محمد امین محمد زاده طرزم
آدرس: استان تهران _ شهرستان تهران
تهران کارگزاری 1405/3/21
206 14011044 محدثه دوست محمدی
آدرس: استان تهران _شهرستان شهرری
تهران پشتیبان تحصیلی 1405/3/19
207 14011045 فاطمه صادقی
آدرس: استان یزد _ شهرستان یزد
یزد پشتیبان تحصیلی 1405/3/19
208 مادر حال تکمیل اطلاعات کاربرانمان در سایت هستیم لطفا تا تکمیل شدن صبور باشید
آدرس: استان تهران _ شهرستان تهران
تهران دفتر مرکزی شرکت تعیین نشده
logo-samandehi
زانا یک سایت ارتقای تحصیلی است که با کادری مجرب سعی در هدف مند کردن اموزش و ارتقای تحصیلی مخاطبین خود دارد
برنامه ریزی تخصصی مشاوره تخصصی آزمونهای هفتگی کوویز سوالات معلم آنلاین و کلاسهای آنلاین از خدمات زانا میباشد
زانا همیشه و همه جا کنار شماست