سال: 2021

اطلاعيه ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي سراسري بهمن ماه سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

پيرو اطلاعيه مورخ 01/09/1400 به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و انتخاب رشته‌ برای ظرفیت های خالی مانده رشته‌محل‌هايي